• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
0 1 2 3 4 5 6 7

Quy định chung

QUY ĐỊNH CHUNG

Tên Miền Giao dịch Thương mại Điện tử:

Thương mại điện tử httfurniture.com do Công ty TNHH Hoàng Thái Tú phát triển với tên miền giao dịch là: www. httfurniture.com

Định nghĩa chung:

Người bán: Là công ty TNHH Hoàng Thái Tú, cửa hàng, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Hoàng Thái Tú bao gồm: đăng tin giới thiệu sản phẩm, giới thiệu về công ty.

Người mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm được đăng bán trên www. httfurniture.com. Người mua có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

Tin tức liên quan

Chat Facebook với Chúng tôi