• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
0 1 2 3 4 5 6 7

Nguyên tắc chung

NGUYÊN TẮC CHUNG

Các cửa hàng, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch ký gửi hàng hóa thương mại điện tử httfurniture.com tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm theo thoả thuận của các bên, không trái với qui định của pháp luật.


Sản phẩm tham gia giao dịch trên thương mại điện tử www. httfurniture.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.


Hoạt động mua bán hàng hóa qua giao dịch thương mại điện tử www. httfurniture.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.


Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào TMĐT www. httfurniture.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong quy chế của giao dịch TMĐT www. httfurniture.com

Tin tức liên quan

Chat Facebook với Chúng tôi